Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

 

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami

 ul. Słoneczna 50 G, pok. 8, 10-710 Olsztyn

 
 
Specjalista
mgr inż. Kazimierz Konowalski
tel. 89 523 35 50

 

 

KOMUNIKATY

 

 2. OPAKOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU I ODPADY OPAKOWANIOWE PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami działa na podstawie odrębnych przepisów. Do jego zadań należy w szczególności:
1)   koordynacja prac zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,
2)   działania zmierzające do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniający
     ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska,
3)   postępowanie z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało
     się wykorzystać zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony środowiska,
4)   instruktaż jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach postępowania z odczynnikami
    chemicznymi i odpadami,
5)   nadzór nad ilościową i jakościowa ewidencją oraz sporządzanie ewidencji zbiorczej,
6)   nadzór nad prawidłowością przechowywania odczynników chemicznych i ich ewidencją w jednostkach
     organizacyjnych Uniwersytetu,
7)   prowadzenie prac związanych z przygotowaniem wysyłki odczynników przeznaczonych do utylizacji,
8)   organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca składowania, wykorzystania
     lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowiązujących przepisów
9)   współpracowanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska,
     Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i innymi organami,
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji
      i przekazywania dokumentów,
11) Informowanie władz Uniwersytetu o zaistniałych nieprawidłowościach w gospodarowaniu
      odczynnikami chemicznymi i odpadami.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami
Wytworzył:
mgr inż. Kazimierz Konowalski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:43
Data aktualizacji:
14.11.2016 11:21
Liczba wyświetleń:
26668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Opakowaniawielokrotnegouzytku.pdf54.94 KB
ZgLoszenieodbiorutuszy.xls31.5 KB