Nr 105 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 105

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.  o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Ze środków pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydziela się środki w wysokości 1.000.000 zł. (słownie jeden milion złotych) jako zwiększenie funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Za-kładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.      Fundusz założycielski Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po zwiększeniu wynosi 3.100.000 zł. (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kwestorowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 12:16
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:39
Liczba wyświetleń:
3004
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument