Nr 101 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

UCHWAŁA Nr 101

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

Na podstawie art. 85 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 14 ust. 1, pkt. 6 Statutu, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku administracja, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich  w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 6-semestralnym okresie nauki.

2.      Nabór kandydatów na ww. kierunek studiów dokonywany jest na podstawie uchwał Senatu, określających zasady i tryb przyjmowania Kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w danym roku.

3.      Pierwszy nabór kandydatów na I rok studiów zostanie przeprowadzony w 2009 roku.

§ 2

Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zajęcia dydaktyczne jest Wydział Prawa i Administracji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 10:30
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:48
Liczba wyświetleń:
2992
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument