Nr 100 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie

UCHWAŁA Nr 100

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmian w zakresie kształcenia prowadzonego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie

 

Na podstawie art. 85 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz 14 ust. 1, pkt. 6 Statutu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      Od 2009 roku Uniwersytet nie prowadzi naboru kandydatów do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rusocinie.

2.      Studenci realizujący naukę w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rusocinie kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalności do momentu jego zakończenia, jednak nie później niż do 30 września 2011 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 10:16
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:48
Liczba wyświetleń:
3137
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument