Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni
DZIAŁ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ I TERENÓW ZIELENI
ul. Słoneczna 50 I, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 34 84; tel/fax 89 523 34 26;
 
Kierownik
mgr inż. Mieczysław Malinowski
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
tel. kom. +48 605 287 870
 
Zastępca kierownika
mgr inż. Ewa Gołowacz
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
tel. kom. +48 507 495 570
 
Starszy referent
lic. Barbara Dąbrowska
tel. 89 89 523 34 26
tel. kom. +48 602 438 204
 
Punkt Pralniczy
ul. Prawocheńskiego 13/7A, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523 39 09
 
Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni na terenie Uczelni: 
 1. Wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz odpowiada za gospodarkę odpadami.
 2. Realizuje prace związane z bieżącą pielęgnacją i utrzymaniem zieleni.
 3. Prowadzi wycinki drzew i krzewów zgodnie z wydanymi decyzjami odpowiednich Urzędów.
 4. Prowadzi  postępowanie przetargowe i organizuje usługi pralnicze dla jednostek organizacyjnych UWM.
 5. Współpracuje z organizatorami imprez okolicznościowych, konferencji, zjazdów itp.
 6. Organizuje transport wewnętrzny oraz przeprowadzki.
 7. Nadzoruje i koordynuje usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne w zakresie zadań realizowanych przez Dział.
 8. Organizuje transport odpadów z miejsca powstania do miejsca składowania.
 9. Koordynuje prace zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości.
 10. Prowadzi postępowanie z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony środowiska.
 11. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz organami administracji państwowej
  i samorządowej.
 12. Prowadzi akcję zimowego utrzymania ulic, chodników i parkingów.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni
Wytworzył:
mgr inż. Mieczysław Malinowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 08:40
Data aktualizacji:
05.05.2021 13:32
Liczba wyświetleń:
20821
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument