Nr 93 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6

UCHWAŁA Nr 93

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6

 

Działając na podstawie § 14 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje, przedstawioną przez Rektora, propozycję użyczenia Stowarzyszeniu Wspólnota Polska nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 6.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 09:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 09:59
Liczba wyświetleń:
3701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument