Wersje strony Nr 92 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli...

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.