Nr 92 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli...

UCHWAŁA Nr 92

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli produkcyjnych wystandaryzowanej jakości produkcji bydła mięsnego, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4b) ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie,

- Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego z siedzibą w Warszawie.

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu:

  1. zbudowania pomostu między nauką a przemysłem rolno spożywczym i gałęziami przemysłu z nim związanymi poprzez inicjowanie i prowadzenie badań rozwojowych oraz szybką komercjalizację ich wyników,
  2. integrację kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych z obszaru przemysłu rolno spożywczego i gałęzi przemysłu z nim związanych,
  3. podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze przemysłu rolno spożywczego i gałęzi przemysłu z nim związanych,
  4. promocji innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w przemyśle rolno spożywczym i gałęziach przemysłu z nim związanych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 09:23
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:00
Liczba wyświetleń:
3225
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument