Nr 90 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2009

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA Nr 90

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2009

 Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok budżetowy 2009.

 § 1

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 2009 rok stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 § 2

Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 § 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 § 4

Traci moc Uchwała Nr 308 Senatu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2008 oraz Uchwała Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości narzutów kosztów pośrednich w działalności badawczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 90 Senatu UWM

z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

Koszty ogólnouczelniane

 

·         Od dotacji                                                                                             15 %

·         Od przychodów z tytułu odpłatności

  • - studia niestacjonarne                                                                        40 %
  • - studia niestacjonarne zamiejscowe                                                       30 % 

·         Od przychodów z tytułu studiów podyplomowych                                           20 %

·         Od przychodów z tytułu studiów podyplomowych zamiejscowych                      20 %

·         Od pozostałych przychodów dydaktycznych                                                 15 %

·         Konferencje, sympozja i pozostała działalność wspomagająca badania        minim. 9 %

·         Od darowizn i środków pomocowych z zagranicy                                             0 %

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90 Senatu UWM

z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

      Koszty wydziałowe

·         Od przychodów z tytułu odpłatności

o        studia podyplomowe                                                                        20 %

o        studia podyplomowe zamiejscowe                                                       15 %

·         Badania własne                                                                                       15 %

·         Badania statutowe                                                                                   30 %

·         Projekty badawcze finansowane przez MniSW z wyłączeniem projektów
promotorskich i rozwojowych                                                                     35 %

·         Projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW                              25 %

·         Projekty rozwojowe finansowane przez MNiSW                                               30 %

·         Specjalne projekty będące częścią międzynarodowych programów, podlegające lub

     niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych            25 %

·         Koszty koordynacji projektów badawczych                                                     10 %

·         Projekty celowe

o        od środków pozyskanych z ministerstwa                                                 35 %

o        od środków pozyskanych z podmiotów gospodarczych i innych                   10 %

·         Projekty badawcze finansowane ze środków UE w ramach 7 PR                      do 60 %

·         Projekty badawcze finansowane ze środków spoza budżetu państwa              do 40 %

·         Podmioty gospodarcze                                                                      minim. 10 %

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 08:47
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:03
Liczba wyświetleń:
3473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWAŁA Nr 90.pdf31.11 KB