Nr 89 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

 

UCHWAŁA Nr 89

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 stycznia 2009 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok

 Działając na podstawie art. § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 § 1

W treści Uchwały Nr 75 Senatu UWM z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok w § 1 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7) tworzenie nowych kierunków studiów w oparciu o środki MNiSzW, PO „Kapitał Ludzki” oraz PO „Infrastruktura i Środowisko”.”

 § 2

Tekst jednolity „Podstawowych kierunków działania na 2009 rok zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Uniwersytetu” stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 89 Senatu UWM

z dnia 30 stycznia 2009 r.

 

Podstawowe kierunki działania na 2009 rok zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Uniwersytetu:

  1. przestrzeganie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  2. podejmowanie decyzji w sprawie nowych inwestycji wyłącznie przy zapewnieniu finansowania ze środków zewnętrznych (Unia Europejska, MNiSzW, darowizny),
  3. uznanie za priorytetowe zadania inwestycyjne finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
  4. maksymalne ograniczenie zakresu prac remontowych,
  5. prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej zmierzającej między innymi do dostosowania zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na wydziałach do zadań dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych,
  6. rozwój przedsiębiorczości akademickiej jako potencjalnego źródła finansowania Uniwersytetu,
  7. tworzenie nowych kierunków studiów w oparciu o środki MNiSzW, PO „Kapitał Ludzki” oraz PO „Infrastruktura i Środowisko”.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2009
Data publikacji:
05.02.2009 08:31
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:10
Liczba wyświetleń:
3626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWAŁA Nr 89.pdf40.15 KB