Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

Strona została usunięta dnia: 26 styczeń, 2009 - 06:34

Decyzja Nr 1/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

 

Mając na względzie wspieranie aktywności studentów w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Studenci wyjeżdżający za granicę w ramach programów edukacyjnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży.
  2. Dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosku złożonego w Biurze Współpracy z Zagranicą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.
  3. Student jest zobowiązany złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od dnia powrotu z zagranicy pod rygorem utraty prawa do zwrotu kosztów podróży.
  4. Wypłata dofinansowania następuje według zryczałtowanych stawek określonych w załączniku nr 2 do decyzji, po rozliczeniu grantu i dostarczeniu wszystkich dokumentów obowiązujących w międzynarodowym programie edukacyjnym.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2009 roku i ma zastosowanie do dnia 30 września 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.01.2009
Data publikacji:
26.01.2009 06:34
Data aktualizacji:
26.01.2009 06:34
Liczba wyświetleń:
2240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument