Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Zarządzenie Nr 1/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 stycznia 2009 roku

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”.
  2. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
  3. O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
  4. Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.01.2009
Data publikacji:
26.01.2009 06:24
Data aktualizacji:
27.03.2009 07:27
Liczba wyświetleń:
3229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarządzenie nr 160.25 KB