Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

                                                                                             DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 1/2009

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

 

Mając na względzie wspieranie aktywności studentów w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych programach edukacyjnych, działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

 1. Studenci wyjeżdżający za granicę w ramach programów edukacyjnych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży.
 2. Dofinansowanie odbywa się na podstawie wniosku złożonego w Biurze Współpracy z Zagranicą, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do decyzji.
 3. Student jest zobowiązany złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od dnia powrotu z zagranicy pod rygorem utraty prawa do zwrotu kosztów podróży.
 4. Wypłata dofinansowania następuje według zryczałtowanych stawek określonych w załączniku nr 2 do decyzji, po rozliczeniu grantu i dostarczeniu wszystkich dokumentów obowiązujących w międzynarodowym programie edukacyjnym.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2009 roku i ma zastosowanie do dnia 30 września 2009 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 1/2009 Rektora UWM

z dnia 9 stycznia 2009

 

.......................................                           Olsztyn, dnia ....................................

Imię i Nazwisko

........................................................

Adres domowy

.......................................................

Wydział, rok studiów

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży

 

I. W związku z moim wyjazdem na studia zagraniczne/praktykę zagraniczną do …..…............

…………………………………………………………...………………………………………………………………………………......

                                                  (uczelnia, firma i kraj)

w ramach programu ……………………………..……. w roku akademickim ….…………………….…..……......

zwracam się z prośbą o zwrot kosztów podróży w wysokości ………...………………………………...….

(słownie:………………………………………………………………………………………….………...………………………......)

zgodnie z tabelą dofinansowania ustaloną odrębnymi przepisami. Powyższą kwotę proszę przelać na konto:

Nazwa i adres banku:

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Numer konta ………………………………………………………………………..………………………………………………....

 

                                                                               .............................................

                                                                                          (Podpis studenta)

 

II. (zatwierdza  Biuro Współpracy z Zagranicą)

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 1/2009 Rektora UWM

z dnia 9 stycznia 2009

 

Zryczałtowane stawki zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych, rok akademicki 2008/2009

 

Lp.

Kraj/ miasta uczelni partnerskich

Kwota dofinansowania PLN

 1.  

Austria:

Technische Universität, Vienna

250

 1.  

Belgia:

Ghent University; University of Antwerp

Faculte Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux

250

 1.  

Cypr:

University of Cyprus, Nikozja

600

 1.  

Czechy:

University of Applied Sciences- Praga

Univerzita Palackeho V, Ołomuniec

250

 1.  

Dania:

University of South Denmark Odense, University of Copenhagen

520

 1.  

Estonia:

University of Tartu

440

 1.  

Finlandia:

HAM Polytechnik Hameenlinna,

University of Joensuu, University of Oulu, University of Turku)

520

 1.  

Francja:

Universite de Bourgogne- Dijon

440

 1.  

Grecja:

Technologio Ekpedeftiko idrima (T.E.I.) of Athens)

580

 1.  

Hiszpania:

Universidad Complutense de Madrid; Universidade de Santiago de Compostela, Lugo; Universidad de Valencia,Universidad Politecnica de Valencia; Universidad de Leon; Universidad de Burgos; Universidad Pablo de Olavide; Universitat Jaume I Castello; Universidad del Pais Vasco, Bilbao, San Sebastian;

Universidad de Las Palmas De Gran Canaria;

Universidad de Santiago de Compostela,

Universidad Politecnica, Barcelona, Universidad de Murcia

680

 1.  

Holandia:

Wageningen University, Delft University

300

 1.  

Litwa:

Lietuvos Veterinarijos Akademija – Kaunas,

Lithuanian University of Agriculture, Kaunas

Mykolas Romeris University, Wilnius,

150

 1.  

Łotwa:

Latvia University of Agriculture, Jelgava, Ryga

300

 1.  

Niemcy:

Technische Universität Dresden; Technische Universität München; Fachhochschule Karlsruhe; Fachhochschule Wiesbaden; Justus Liebig Universität Giessen; Georg-August- Universität Göttingen; Universität Kassel; Universität Bremen; Universität Bayreuth; Johann Wolfgang Goethe-Universität am Main Frankfurt; Fachhochschule Lippe und Höxter; Universität Rostock; Fachhochschule fur Verwaltung and Rechtspflege Berlin; Christian Albrechts- Universität Kiel; Padagogische Hochschule Heidelberg; Hochschule Vechta; Universität Hanover; Universität Augsburg, Fachhochschule Kehl, Martin-Luther Universitat Halle Wittenberg,

Fachhochschule  Offenburg

 

300

 1.  

Norwegia

Bodo University, University of Bergen, Trondheim University

520

 1.  

Włochy:

Universita degli Studi di Bari; Universita degli Studi di Sassari; Universita degli Studi di Trieste; Universita di Pisa, Università Degli Studi di Parma

630

 1.  

Portugalia:

Universidade Catolica Portuguesa Lisboa, Porto, Technical University of Lisbon, Universidad do Algarve, Faro

680

 1.  

Słowacja:

The Slovak University of Agriculture, Nitra

Pavol Jozef Safarik University, Kosice

250

 1.  

Szwajcaria

Universität Bern

440

 1.  

Szwecja:

Hőgskolan Halmstad; Stiftelse Högskolan i Jonköping

400

 1.  

Turcja:

Karadeniz Technical University Trabzon,

Afyon Kocatepe University, Suleyman Demirel University, Ege Universitesi Ziraat Facultesi, Izmir, Kirikkale Universitesi, Canakkale University, Uludag University, Bandrima -Balikesim

800

 1.  

Wielka Brytania:

Oxford Brookes University,University of Hertfordshire

400

 

Dofinansowanie kosztów podróży będzie wypłacane po powrocie studenta ze stypendium i rozliczenie się z wszystkich wymaganych dokumentów i grantu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
09.01.2009
Data publikacji:
12.01.2009 09:48
Data aktualizacji:
27.03.2009 09:37
Liczba wyświetleń:
3726
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik Nr 1 - Wniosek zwrot kosztów podróży30 KB
Załącznik Nr 2 - Ryczałt zwroty kosztów podróży62.5 KB
Decyzja Nr 1.pdf37.31 KB