Wersje strony Nr 79 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.