Nr 79 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

 

UCHWAŁA Nr 79

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 roku

 

w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 152 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust.2 pkt.3a Statutu Uniwersytetu oraz w nawiązaniu do uchwały Senatu Nr 29 z dnia 25 listopada 2005 roku, Senat wyraża zgodę na zamianę zawartej w dniu 11 października 2006 roku umowy sprzedaży przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa użytkowania wieczystego na prawo własności w odniesieniu do gruntów położonych w Olsztynie (obręb 152 m. Olsztyn), oznaczonych w ewidencji jako działki nr 25/85, 25/86, 25/88, 25/90; 25/63 o łącznej powierzchni 5996 m2. stanowiących poszerzenie ul. Dybowskiego oraz ul. Gwiezdnej.

(wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały)

 

§ 2

Zmiana umowy nie powoduje dodatkowych zobowiązań finansowych żadnej ze stron.

 

§ 3

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu regulację stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego sprzedane zostało przez Uniwersytet na rzecz Gminy Olsztyn w dniu 11 października 2006 roku, a z mocy prawa z dniem 1 września 2005 roku i decyzją deklaratoryjną Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2006 roku powinna nastąpić sprzedaż prawa własności.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
31.12.2008 09:22
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:17
Liczba wyświetleń:
2906
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument