Decyzja Nr 36/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009

 

Decyzja Nr 36/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2008/2009

 

§ 1

Na podstawie art. 199 ust. 3, art. 175 ust. 3 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 2

Powołuję na rok akademicki 2008/2009 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

 1. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia,
 2. mgr inż. Łukasz Kijewski – Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
 3. mgr inż. Arkadiusz Rzemieniewski – Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
 4. mgr Bartosz Nitkiewicz – Wydział Biologii,
 5. mgr inż. Maja Wojtkiewicz – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
 6. mgr Jacek Antoniewicz – Wydział Humanistyczny,
 7. mgr Anna Łupińska-Kamińska – Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa,
 8. lek. wet. Piotr Socha – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 9. mgr Aneta Grygiel – Wydział Nauk Społecznych,
 10. mgr Magdalena Olszewska –Wydział Nauki o Żywności,
 11. mgr inż. Agnieszka Stapel – Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa,
 12. mgr Karolina Korobczenko – Wydział Teologii,
 13. mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

 

§ 3

Przekazuję w roku akademickim 2008/2009 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.).

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 października 2008 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:46
Data aktualizacji:
19.12.2008 10:46
Liczba wyświetleń:
2566
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument