Wersje strony Nr 77 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów pośrednich (wydziałowych) w działalności badawczej

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.