Nr 75 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok

UCHWAŁA Nr 75

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 roku

 

w sprawie określenia podstawowych kierunków działań na 2009 rok

 

Działając na podstawie art. § 14 ust. 1 pkt. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie co następuje:

 

§ 1

Zmierzając do poprawy sytuacji finansowej Uniwersytetu Senat akceptuje na 2009r. jako podstawowe, następujące kierunki działania:

1.      przestrzeganie dyscypliny w realizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i poszczególnych jednostek organizacyjnych,

2.      podejmowanie decyzji w sprawie nowych inwestycji wyłącznie przy zapewnieniu finansowania ze środków zewnętrznych (Unia Europejska, MNiSzW, darowizny),

3.      uznanie za priorytetowe zadania inwestycyjne finansowane ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

4.      maksymalne ograniczenie zakresu prac remontowych,

5.      prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej zmierzającej między innymi do dostosowania zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi na wydziałach do zadań dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych,

6.      rozwój przedsiębiorczości akademickiej jako potencjalnego źródła finansowania Uniwersytetu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:14
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:34
Liczba wyświetleń:
3145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument