Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach

 

UCHWAŁA NR 73

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach

 

Działając na podstawie art. 62 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 44 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2008 po zmianach.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:07
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:36
Liczba wyświetleń:
3259
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 73 - zmiana planu.pdf145.18 KB