Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”

 

 

Zarządzenie Nr 48/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2008 roku

 

w sprawie  utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 80 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

1.      Na Wydziale Matematyki i Informatyki tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Informatyka”.

2.      Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

3.      zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

4.      Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.

 

§ 2

Studia podyplomowe w zakresie „Informatyka” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2008
Data publikacji:
19.12.2008 10:03
Data aktualizacji:
19.12.2008 10:03
Liczba wyświetleń:
2344
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument