Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Zarządzenie Nr 47/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

w sprawie  cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się  co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się cennik za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Głównej Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2008 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2008 roku

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE

Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

 

Lp.

 

Tytuł opłat

 

Cena

 

1.

Wydanie karty bibliotecznej

 

10,00 zł

2.

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej

 

10,00 zł

3.

Niezwrócenie w terminie książki:

 

 

 

1) wypożyczenia długoterminowe

 

0,20 zł za każdy dzień zwłoki

2) wypożyczenia krótkoterminowe

 

5,00 zł za każdy dzień zwłoki

4.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna:

 

 

książki i inne materiały biblioteczne sprowadzone z zagranicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych uzależniona jest od rodzaju zamawianych książek i materiałów oraz od bieżących kosztów pocztowych

według rachunku + 22% VAT

sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma krajowego

według faktury wystawionej przez instytucję posiadającą określony tytuł czasopisma + 22% VAT

sprowadzenie książki krajowej 

według faktury wystawionej przez instytucję posiadającą określoną książkę + 22% VAT

5.

Usługi reprograficzne:

 

 

wydruk komputerowy format A-4 za 1 stronę

 

0,16 zł + 22% VAT

kopia kserograficzną format A-4 za 1 odbitkę

 

0,22 zł + 22% VAT

kopia kserograficzną format A-3 za 1 odbitkę

 

0,30 zł + 22% VAT

wydruk komputerowy czarno-biały za 1 stronę

 

0,41 zł + 22% VAT

wydruk komputerowy kolorowy za 1 stronę

 

1,23 zł + 22% VAT

komputerowy wydruk 1 zdjęcia

 

4,10 zł + 22% VAT

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
26.11.2008
Data publikacji:
05.12.2008 10:34
Data aktualizacji:
05.12.2008 10:34
Liczba wyświetleń:
2386
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument