Kwestura

KWESTURA 
ul. Michała Oczapowskiego 2; pok. 202 10-957 Olsztyn
Sekretariat: tel. +48 89 523-34-61; fax. +48 89 523-42-00
Kod ewidencji korespondencji: 90-0800; kod finansowy: 9008
 
 
 
KWESTOR
mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel.: 523-34-61
            biuro.kwestora@uwm.edu.pl
 
Z-ca kwestora ds. finansowo-księgowych
mgr Beata Wolak
tel. 523-41-05
e-mail: beata.wolak@uwm.edu.pl
 
p.o.Z-ca kwestora ds. działalności naukowo-badawczej
mgr Magdalena Olińska
tel. 524-51-76
 
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE KWESTOROWI
 
Sekretariat
mgr Dorota Wronowska
tel. 523-34-61
 
Sekcja ds. Procedur Księgowych i Bankowych
Starszy referent
mgr inż. Agnieszka Grabowska
tel. 523-47-33
 
Starsza księgowa
mgr Joanna Zawistowska
tel. 524-56-51
 
Specjalista
mgr Joanna Wasiak
tel. 524-61-59

Dział Kontroli Finansowej
Starsza księgowa
Beata Mieszkowska
tel. 523-33-45
 
Starsza księgowa
Dorota Wronowska
tel. 524-61-89
 
Księgowa
mgr Julia Leśnikowska
tel. 524-61-92
 
Referent
mgr inż. Kamila Wojtasik
tel. 523-33-45; 524-57-04
 
Referent
mgr inż. Paulina Balcerzak
 tel. 523-33-45; 524-57-04
e-mail: paulina.balcerzak@uwm.edu.pl
 
Samodzielne Stanowisko ds. Ksiegowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 Starsza księgowa
mgr inż. Dorota Duchnowska
tel. 523-39-51
  
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
 
Dział Płac 
Kierownik
mgr inż. Agnieszka Idzikowska
tel. 523-49-68
 
Główny specjalista
mgr Dariusz Joniec
tel. 524-61-50
 
Specjalista
Teresa Paluch
tel. 523-45-02
 
Starszy referent
Iwona Kruszyńska
tel. 523-33-68
 
Starszy referent
mgr inż. Aleksandra Kowalska
tel. 523-45-66
 
Starszy referent
mgr Joanna Litwinowicz
tel. 523-33-68
  
Starszy referent
mgr Hanna Samsel
tel. 524-61-50
 
Starszy referent
mgr Ewelina Podlecka
tel. 524-44-89
 
Starszy referent
mgr Anna Wieromiej-Wernicka
tel. 524-44-89
 
Starszy referent
mgr Marta Tomczykowska
tel. 523-45-44
 
Starszy referent
mgr Urszula Kamińska
tel. 523-44-99
 
Starszy referent
mgr Marta Ziółkowska
tel. 523-44-89
 
Starszy referent
Aneta Roman
tel. 523-33-68
 
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik
mgr inż. Anna Słyszewska
tel. 523-48-57
 
Specjalista
mgr Magdalena Wierzbowicz
tel. 523-45-03
 
Specjalista
mgr Anna Makowska
tel. 523-45-03
 
Starsza księgowa
Katarzyna Koper
tel. 523-42-43
 
Starsza księgowa
mgr Dorota Klepacka
tel. 523-37-45
e-mail:dorota.dlugolecka@uwm.edu.pl
 
Starsza księgowa
mgr Edyta Fafińska
tel. 523-37-45
 
Starsza księgowa
mgr Mariola Groszek
tel. 523-37-45
 
Starsza księgowa
mgr Katarzyna Karpiszen
tel. 523-44-05
 
Starsz księgowa
mgr Małgorzata Kościńska
tel. 524-51-58
 
Starsza księgowa
mgr Monika Koszuba
tel. 524-54-99
 
Starsza księgowa
Wioletta Lipczyńska-Orzechowska
tel. 524-51-63
 
Starszy referent - KASA
mgr Joanna Pszczółkowska
tel. 523-36-45
 
Starszy referent
mgr Katarzyna Żukowska
tel. 523-37-45
 
Księgowa
Lic. Agnieszka Błażewicz
tel. 523-43-54
 
Dział Ewidencji Majątku
Kierownik
mgr Katarzyna Bućwiło
tel. 524-55-58
 
Starsza księgowa
mgr Magdalena Markowska
tel. 524-61-97
 
Starsza księgowa
mgr Marzena Swyd
tel. 524-61-96
 
Starszy referent
mgr Monika Jatkowska
tel. 524-61-84
 
Referent
mgr Aleksandra Skwarska
tel. 524-61-84
 
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DS. DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
 
Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych
Kierownik
mgr Magdalena Olińska
tel. 524-51-76
Starsza księgowa
lic. Anna Dylewicz
tel. 524-52-32
e-mail: anna.dylewicz@uwm.edu.pl
Starsza księgowa
mgr Magdalena Gałka
tel. 523-37-88
 
Starsza księgowa
mgr Anna Korsak
tel. 523-35-33
  
Starsza księgowa
mgr Ewa Kuzia
Tel. 523-43-68
 
Starsza księgowa
lic. Katarzyna Niemyjska
tel. 523-43-94
 
Starsza księgowa
Alina Stankiewicz
tel. 523-37-88
 
Starsza  księgowa
mgr Urszula Szulborska
tel. 523-37-88
  
Starsza  księgowa
mgr Bożena Romańczuk
tel. 523-33-34
  
Referent
Mgr Agata Lubaczewska
tel. 523-33-86
 
 
Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT
Główny specjalista
inż. Izabela Wysocka
tel. 523-47-34
 
Starszy referent
mgr Bożena Bartczak
tel. 523-47-34
 
Specjalista
mgr Magdalena Werner
tel. 523-47-34
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Elżbieta Olszewska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.05.2017
Data publikacji:
19.09.2007 08:03
Data aktualizacji:
16.08.2021 12:48
Liczba wyświetleń:
143985
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument