Decyzja Nr 35/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Rozwój infrastruktury e-Kortowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-2013

Decyzja Nr 35/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Rozwój infrastruktury e-Kortowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Rozwój infrastruktury e-Kortowo” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-2013” w składzie:

Kierownik projektu                        – mgr Tomasz Wilczyński,

Specjalista – informatyk                – inż. Tomasz Karczewski,

Specjalista ds. telekomunikacji      – Waldemar Olesiński,

Sekretarz projektu                        – inż. Michał Lubieniecki,

Konsultant                                    – mgr inż. Wojciech Samulowski.

§ 2

Ustala się okres pracy zespołu do 1 grudnia 2008 roku do dnia zakończenia realizacji projektu i jego rozliczenia.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.12.2008
Data publikacji:
05.12.2008 10:05
Data aktualizacji:
05.12.2008 10:06
Liczba wyświetleń:
2099
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument