Decyzja Nr 34/2008 Rektora z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UWM w Olsztynie i realizujących obowiązki naukow-dydaktyczne

Decyzja Nr 34/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w Olsztynie, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych

 

Działając na podstawie art.66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust.6 Statutu UWM w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w: Ełku, Braniewie, Rusocinie i Szczytnie otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

120,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

105,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

90,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

80,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

80,00

 

§ 2

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Poznaniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

 

Lp.

 

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

105,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

100,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

80,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

65,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

65,00

 

§ 3

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów niestacjonarnych w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Toruniu otrzymują za jedną godzinę dydaktyczną wynagrodzenie wg następujących stawek:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka w złotych

za godzinę

wykładu, ćwiczeń, seminariów

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

100,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

95,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

75,00

4.

Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

60,00

5.

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

60,00

 

§ 4

Z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej studenta wynikającej z programu studiów w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w: Ełku, Braniewie, Rusocinie, Szczytnie, Poznaniu i Toruniu, po jej pozytywnej ocenie przysługuje wynagrodzenie wg następujących stawek za jedną godzinę dydaktyczną określonych dla danego stanowiska:

 

Lp.

Stanowisko

Stawka wynagrodzenia

za jedną godzinę dydaktyczną z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej, licencjackiej lub inżynierskiej

w złotych

1.

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy i tytuł w zakresie sztuki, profesor wizytujący

80,00

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki

70,00

3.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

60,00

 

§ 5

Za prowadzenie pracy dyplomowej studenta przysługuje:

  1. za prowadzenie pracy magisterskiej - 5 godzin x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określona dla danego stanowiska z tytułu prowadzenie pracy dyplomowej;
  2. za prowadzenie pracy licencjackiej lub inżynierskiej - 3 godziny x stawka za jedną godzinę dydaktyczną określona dla danego stanowiska z tytułu prowadzenia pracy dyplomowej.

 

§ 6

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2008 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.11.2008
Data publikacji:
05.12.2008 10:01
Data aktualizacji:
05.12.2008 10:01
Liczba wyświetleń:
2292
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument