Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.

DECYZJA NR 6

REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Z DNIA 7 KWIETNIA 2000 r.

 

w sprawie: norm przydziału środków higieny osobistej.

 

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ), w związku: z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy ( jednolity tekst Dz. U. z 16 lutego 1998r. Nr 21, poz. 94 ), z § 10.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. Nr 58, poz. 249 ), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany dostarczyć pracownikom i uczestnikom dziennych studiów doktoranckich niezbędne środki higieny osobistej.

 

§ 2

Ustala się miesięczne normy przydziału środków higieny osobistej:

a)     pracownikom zatrudnionym przy pracach powodujących duży stopień zabrudzenia

·         3 kostki mydła (300g) na m-c

·         pasta bhp (300g) na m-c

·         1 ręcznik/6 m-cy

b)     pracownikom zatrudnionym przy pracach powodujących średni stopień zabrudzenia

·         2 kostki mydła (200g) na m-c

·         pasta bhp (150g) na m-c

·         1 ręcznik/6 m-cy

 

c)      pracownikom zatrudnionym przy pracach o małym stopniu zabrudzenia (dla których nie zapewniono mydła i ręczników w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych)

·         1 kostka mydła ( 100g ) na m-c

·         1 ręcznik / 12 m-cy.

 

§ 3

Pracownikom nie wypłaca się ekwiwalentu pieniężnego za środki higieny osobistej.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 3 stycznia 2000 r.

 

 

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.04.2008
Data publikacji:
02.12.2008 12:38
Data aktualizacji:
02.12.2008 12:38
Liczba wyświetleń:
2786
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument