Nr 70 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

UCHWAŁA Nr 70

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 112 m. Olsztyn

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Grabdy oraz ul. Berlinga, oznaczonych w ewidencji jako działki:

  • nr 33/24, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 303 m2,
  • nr 33/26, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 42 m2,
  • nr 33/27, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 25 m2,
  • niestanowiących samodzielnych działek budowlanych, wydzielonych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości odpowiednio
    do nich przyległych;
  • nr 33/25, obręb 112 m. Olsztyn o powierzchni 513 m2 przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załącznik do uchwały).

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
02.12.2008 06:55
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:44
Liczba wyświetleń:
2981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument