Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 221, 10-719 Olsztyn

tel. +48 89 523-39-26 fax +48 89 524-04-94;

http://www.uwm.edu.pl/bwz/

e-mail: bwm@uwm.edu.pl

kod finansowy: 9006

 

Kierownik Biura

 

mgr inż. Agnieszka Matejko, tel. +48 89 523-35-21 

agnieszka.matejko@uwm.edu.pl

 

Sekcja ds. mobilności studentów i pracowników

kod finansowy: 9006

 

Specjaliści:

mgr inż. Maria Jaczek, tel. +48 89 523-39-26

maria.jaczek@uwm.edu.pl

 

Starszy referent:

 mgr Sylwia Zakrzewska, tel. +48 89 523-39-26

 sylwia.zakrzewska@uwm.edu.pl

 

Sekcja ds. Programów i Projektów

kod finansowy: 9006

Specjalista:

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar, tel. +48 89 523-34-67 

agnieszka.murzec@uwm.edu.pl 

 

 Starsi Referenci:

mgr Joanna Chaberek, +48 89 523-34-15

joanna.chaberek@uwm.edu.pl

 

mgr Ewelina Sobocińska, tel. +48 89 523-34-15

ewelina.tyszka@uwm.edu.pl

 

Referenci

mgr Anna Bogusławska, tel. +48 89 523-34-15

anna.boguslawska@uwm.edu.pl

 

Konsultant ds. Programów Ramowych UE

mgr Mikołaj Zadrożny, tel. +48 89 523-34-67

mikolaj.zadrozny@uwm.edu.pl

 

Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

1) administracyjna obsługa i ewidencja:

     a) międzynarodowych umów bilateralnych;

     b) gości zagranicznych Uniwersytetu;

     c) studentów obcokrajowców;

     d) wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników UWM;

     e) Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej;

     f) projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach programów edukacyjnych
        (w szczególności „Uczenie się przez całe życie” - Life Long Learning Programme, LLP)
        i pomocowych Unii Europejskiej;

     g) projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
        (EEA Grants) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norway Grants);

     h) innych projektów realizowanych na Uniwersytecie o charakterze międzynarodowym;

      i) międzynarodowych sieci uniwersyteckich.

2) współpraca z Komisją Europejską oraz Agencją Krajową programu edukacyjnego i pomocowego UE,
    przede wszystkim z Zespołem Programów Erasmus+, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy,

3) współpraca z Agencjami w ramach EEA Grants i Norway Grants,

4) działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej,

5) działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum
    Informacji dla Naukowców(EURAXESS Polska),

6) informacja i promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za granicą, w tym nadzór i obsługa
    angielskiej wersji strony internetowej Uniwersytetu.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
mgr inż. Agnieszka Matejko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:43
Data aktualizacji:
22.01.2015 12:52
Liczba wyświetleń:
55049
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument