Nr 63 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka

UCHWAŁA Nr 63

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka

 

 

Działając na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 79 ust. 1 Statutu Uniwersytetu uchwala się co następuje

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka – Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji - na okres do 31 sierpnia 2012 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
01.12.2008 11:37
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:51
Liczba wyświetleń:
2932
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument