Nr 60 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu weksla in blanco.

UCHWAŁA  Nr  60

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 listopada 2008 roku

 

w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu weksla in blanco.

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu w wysokości 50 mln zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na potrzeby związane z realizacją zadań Uniwersytetu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2008
Data publikacji:
01.12.2008 11:27
Data aktualizacji:
10.09.2014 10:53
Liczba wyświetleń:
2810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument