Biuro ds. Nauki

 

Biuro ds. Nauki

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 200 i 206, 207

10-719 Olsztyn
tel: 89 523-35-52, 
89 523-37-16,   89 523-38-20,   89 524-54-65
bn@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/badania

 

Kierownik
mgr inż. Anna Smoczyńska
tel. 89 523-35-52; 662 026 034
 
Specjaliści
dr Katarzyna Bagan-Wajda
tel. 89 524-54-65
 
dr inż. Anna Zalecka
tel. 89 523-38-20
 
dr Anna Katarzyna Zalewska
tel. 89 523-37-16

Samodzielny referent
mgr inż. Jolanta Dydykało
tel. 89 523-38-20
jolanta.dydykalo@uwm.edu.pl

 
Starsi referenci
dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra
tel. 89 524-54-65

 

Do zadań Biura ds. Nauki należy:
   1)  uczestniczenie w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,
   2)  pomoc pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu przy przygotowaniu, realizacji
       i rozliczaniu wniosków w zakresie:
        a)  projektów badawczych krajowych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR,
        b)    programów lub przedsięwzięć określanych przez właściwego ministra, FNP, WFOŚiGW
             oraz inne instytucje działające na rzecz nauki,
        c)    dotacji na utrzymanie potencjału badawczego,
        d)    dotacji służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich,
        e)    dotacji na utrzymanie Specjalnych Urządzeń Badawczych,
        f)     dotacji na utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki,
        g)    restrukturyzacji jednostek naukowych,
        h)    działalności upowszechniającej naukę,
         i)    inwestycji aparaturowych,
         j)    działalności badawczej zleconej przez jednostki badawcze, instytucje naukowe i podmioty
             gospodarcze.
   3)  przygotowanie wydziałów do oceny parametrycznej, koordynowanie pracą, przygotowywanie
       niezbędnych materiałów i informacji,
   4)  przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań i statystyk z zakresu działalności
       badawczej Uniwersytetu,
   5)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników
       i doktorantów z tytułu aktywności w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
   6)  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-
       badawczej,
   7)  prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych tematów badawczych,
   8)  obsługa administracyjna oraz prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów
       naukowych organizowanych przez Uniwersytet,
   9)  prowadzenie działalności informacyjnej na temat konkursów na projekty badawcze,
       organizowanie stałych lub doraźnych konsultacji, szkoleń na zlecenie jednostek Uniwersytetu,
 10)   obsługa systemu POL-on w zakresie projektów badawczych administrowanych przez Biuro,
 11)   prowadzenie działalności upowszechniającej naukę w Uniwersytecie, koordynowanie organizacji
       wykładów otwartych, festiwali nauki, pozyskiwanie środków finansowych  na ten cel spoza
       budżetu Uczelni,
 12)   prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji ds. Nauki.
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Wytworzył:
mgr inż. Anna Smoczyńska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
12.09.2019 18:32
Liczba wyświetleń:
37756
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument