Biuro ds. Nauki

 

Biuro ds. Nauki
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 200 i 206, 207
10-719 Olsztyn
tel: 89 523-35-52, 
89 523-37-16,   89 523-38-20,   89 524-54-65
bn@uwm.edu.pl

 

Kierownik

mgr inż. Anna Smoczyńska

tel. 89 523-35-52; 662 026 034

smoczan@uwm.edu.pl

 

 

Specjaliści

dr inż. Anna Zalecka

tel. 89 523-38-20

anna.zalecka@uwm.edu.pl

 

dr Anna Katarzyna Zalewska

tel. 89 523-37-16

annazalw@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Jolanta Dydykało

tel. 89 523-38-20

jolanta.dydykalo@uwm.edu.pl

 

dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra

tel. 89 524-54-65

joanna.bondaruk@uwm.edu.pl

 

dr Katarzyna Bagan-Wajda

tel. 89 524-54-65

katarzyna.baganwajda@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Lech

tel. 89 523-37-16

malgorzata.lech@uwm.edu.pl

 

 

Starsi referenci

mgr inż. Katarzyna Michalonek

tel. 89 523-37-16

katarzyna.michalonek@uwm.edu.pl

 

Referenci

Agnieszka Foks

tel. 89 524-55-65

agnieszka.foks@uwm.edu.pl

 
Do zadań Biura ds. Nauki należy:
1) wsparcie pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków,
    późniejszej realizacji, a także rozliczaniu pozyskanych środków z zakresu:
      a) projektów badawczych krajowych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR,
      b) programów lub przedsięwzięć określanych przez właściwego ministra oraz inne instytucje
          działające na rzecz nauki,
      c) dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub specjalnej
          infrastruktury informatycznej,
      d) inwestycji aparaturowych,
2) przygotowanie poszczególnych dyscyplin naukowych do ewaluacji jakości działalności naukowej,
    koordynowanie pracą, przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji,
3) przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań i statystyk z zakresu działalności
    badawczej Uniwersytetu,
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników
    i doktorantów z tytułu aktywności w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-
    badawczej,
6) prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych projektów badawczych,
7) obsługa administracyjna oraz prowadzenie bazy danych konferencji i sympozjów naukowych
    organizowanych przez Uniwersytet,
8) prowadzenie działalności informacyjnej na temat konkursów na projekty badawcze, organizowanie
    stałych lub doraźnych konsultacji, szkoleń na zlecenie jednostek Uniwersytetu,
9) obsługa systemu POL-on w zakresie projektów badawczych administrowanych przez Biuro,
10) prowadzenie działalności upowszechniającej naukę w Uniwersytecie, koordynowanie organizacji
     wykładów otwartych, festiwali nauki, pozyskiwanie środków finansowych na ten cel spoza
     budżetu Uczelni,
11) prowadzenie obsługi administracyjnej Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej.
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Wytworzył:
mgr inż. Anna Smoczyńska
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.11.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
04.02.2021 11:09
Liczba wyświetleń:
48792
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument