Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

 

Biuro ds. Nauki

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 206 i 207, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-52, 523-37-16, 523-38-20
+48 89 523-38-20
kod ewidencji korespondencji: 90-0401; kod finansowy: 9004

bnwg@uwm.edu.pl

http://www.uwm.edu.pl/badania-nauka

 

Kierownik
mgr inż. Anna Smoczyńska
tel. +48 89 523-35-52
 
Specjalista
dr inż. Anna Zalecka
tel.+48 89 523-38-20
 
Starszy referent
mgr inż. Anna Wieczorek
tel. +48 89 523 38 20
 
Referent
mgr inż. Karolina Drzewiecka
tel. +48 89 523 37 16
 
Starszy referent
dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra
tel. +48 89 524 54 65
 
Specjalista
dr Katarzyna Bagan-Wajda
tel. +48 89 524 54 65
 
Starszy referent
mgr Ewelina Brodowska
tel. +48 89 524 54 65
 
 

 

Do zadań Biura ds. Nauki należy:
1)  uczestniczenie w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,
2)  przygotowywanie do ministra właściwego ds. nauki wniosków dotyczących finansowania nauki,
3)  pomoc przy opracowywaniu i rozliczaniu wniosków w zakresie:
        a)  projektów badawczych MNiSW, FNiTP oraz programów FNP,
        b)  programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego ds. nauki,
        c)  inwestycji aparaturowych,
4)  opracowywanie zbiorczych planów, w tym celu:
        a)  bilansowanie potrzeb finansowo-rzeczowych badań naukowych,
        b)  obsługa administracyjna realizacji zadań finansowanych ze środków, o których mowa
             w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególności udzielanie pomocy kierownikom
             tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporządzaniu kosztorysów, aneksów i porozumień,
        c)  ewidencjonowanie umów realizowanych ze środków, o których mowa w przepisach regulujących
             sprawę kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz
             aktualizacja zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),
        d)  współpraca z zamawiającymi badania naukowe,
5)  przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań z zakresu działalności badawczej Uniwersytetu,
6)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych, nagród Rektora
     za osiągnięcia naukowe dla pracowników i doktorantów,
7)  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-
     badawczej,
8)  prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych tematów badawczych,
9)  prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów naukowych organizowanych
     przez Uniwersytet,
10) organizowanie specjalistycznych, stałych lub doraźnych konsultacji naukowych na zlecenie jednostek
      gospodarczych,
11) prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Nauki.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Wytworzył:
mgr inż. Anna Smoczyńska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
04.09.2017 14:02
Liczba wyświetleń:
26021
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument