Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą

Zarządzenie Nr 43/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

w sprawie publikacji utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą

 

Na podstawie § 17 ust. 6, § 47 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Działalność wydawniczą w Uniwersytecie prowadzi Wydawnictwo.
  2. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego lub dydaktycznego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.
  3. Pierwszeństwo opublikowania wygasa jeżeli:

1)    Wydawnictwo nie zawarło z twórcą umowy o wydanie utworu, w ciągu sześciu miesięcy od daty dostarczenia utworu,

2)    utwór nie został opublikowany w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia.

 

§ 2

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy Prorektor na wniosek autora może wyrazić zgodę na opublikowanie utworu w innym wydawnictwie, przy uwzględnieniu zabezpieczenia interesów uczelni.
  2. Autor zobowiązany jest wówczas do przedstawienia kalkulacji kosztów (kosztorysu) oraz wskazania źródła finansowania wydania utworu.
  3. Kosztorys powinien zawierać następujące informacje:

1)    termin wydania utworu,

2)    wielkość nakładu,

3)    liczbę arkuszy wydawniczych,

4)    wysokość ogólnych kosztów wydawniczych,

5)    wysokość kosztów osobowych,

6)    wysokość kosztów druku,

7)    koszt jednego arkusza wydawniczego,

8)    szacunkową cenę jednego egzemplarza książki,

9)    sposób dystrybucji.

 

§ 3

Autor publikacji wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu może ubiegać się o jej dofinansowanie u właściwego Prorektora.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.11.2008
Data publikacji:
24.11.2008 07:26
Data aktualizacji:
24.11.2008 07:26
Liczba wyświetleń:
2604
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument