Decyzja Nr 33/2008 Rektora z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012

Decyzja Nr 33/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 12 listopada 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie § 96 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 213 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

Powołuję się Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 1. Nauczyciele akademiccy:
  1. dr Jarosław Dobkowski,
  2. dr Danuta Ossowska,
  3. dr inż. Joanna Michalak,
  4. dr inż. Piotr Sawicki;
 2. Przedstawiciele studentów:
  1. Zbigniew Lisowski,
  2. Grzegorz Mękarski,
  3. Michał Sadowski.

§ 2

Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:

 1. Nauczyciele akademiccy:
  1. prof. dr hab. Ryszard Zadernowski,
  2. dr hab. Irena Brzozowska, prof. UWM,
  3. dr inż. Michał Kłębukowski;
 2. Przedstawiciele studentów:
  1. Joanna Kostrzewa,
  2. Marta Lik,
  3. Katarzyna Wolińska.

§ 3

Traci moc Decyzja Nr 23/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
12.11.2008
Data publikacji:
24.11.2008 06:31
Data aktualizacji:
24.11.2008 07:19
Liczba wyświetleń:
3009
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument