Decyzja Nr 31/2008 Rektora z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

Decyzja Nr 31/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 października 2008 roku

 

w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012

 

Działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 § 1

Powołuje się Radę Biblioteczną na kadencję 2008-2012 w następującym w składzie:

 • Przewodnicząca, Dyrektor Biblioteki Głównej – dr Danuta Konieczna,
 • Członkowie:
  • dr hab. Danuta Michalik, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
  • prof. dr hab. Roman Zieliński (Wydział Biologii),
  • dr hab. Andrzej Nowak, prof. UWM (Wydział Geodezji i Gosp. Przestrzennej),
  • dr Andrzej Korytko (Wydział Humanistyczny),
  • dr hab. Ewa Adamiak (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
  • dr Andrzej Matraś (Wydział Matematyki i Informatyki),
  • dr hab. Jarosław Całka (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
  • dr Andrzej Sołoma (Wydział Nauk Ekonomicznych),
  • prof. dr hab. Mariusz Majewski (Wydział Nauk Medycznych),
  • dr Małgorzata Dagiel (Wydział Nauk Społecznych),
  • dr hab. inż. Jurij Dobriański, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych),
  • prof. dr hab. Jacek Leman (Wydział Nauki o Żywotności),
  • dr inż. Magdalena Bowszys (Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa),
  • dr Jarosław Dobkowski (Wydział Prawa i Administracji),
  • prof. dr hab. Michał Wojciechowski (Wydział Teologii),
  • mgr Jolanta Gałecka (Biblioteka Główna),
  • mgr Iwona Gawenda (Biblioteka Główna),
  • mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska (Biblioteka Główna),
  • mgr Celina Witkowska (Biblioteka Główna),
  • mgr Przemysław Zieliński (Biblioteka Główna),
  • mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa (Związek Nauczycielstwa Polskiego),
  • Katarzyna Umecka (Samorząd Studencki),
  • mgr inż. Katarzyna Ząbek (Samorząd Doktorantów),
  • mgr Franciszka Orzeszkowska (NSZZ „Solidarność”).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 11:39
Data aktualizacji:
12.11.2008 11:40
Liczba wyświetleń:
2548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument