Decyzja Nr 30/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego

Decyzja Nr 30/2008

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 października 2008 roku

 

w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego

 

Działając na podstawie § 47 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Kolegium Wydawnicze w składzie:

 • Przewodniczący –  dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI, prof. UWM
 • Redaktor Naczelny Wydawnictwa – mgr Aurelia GREJNER
 • Redaktorzy działów:
  • Bioinżynieria Zwierząt – prof. dr hab. Janusz FALKOWSKI,
  • Biologia – prof. dr hab. Eugeniusz BIESIADKA,
  • Geodezja i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. inż. Waldemar KAMIŃSKI, prof. UWM,
  • Humanistyka:
   • Historia – dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM,
   • Literaturoznawstwo – dr hab. Beata TARNOWSKA, prof. UWM,
   • Filozofia – dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI, prof. UWM,
   • Językoznawstwo – prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ,
  • Kształtowanie Środowiska i Rolnictwo – prof. dr hab. Jerzy CZAPLA,
  • Matematyka i Informatyka – dr hab. Adam DOLIWA, prof. UWM,
  • Medycyna Weterynaryjna – prof. dr hab. Józef SZAREK,
  • Nauki Ekonomiczne – dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA,
  • Nauki Medyczne – dr hab. n. med. Piotr JURKOWSKI, prof. UWM,
  • Nauki Społeczne – dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM,
  • Nauki Techniczne – prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI,
  • Nauki o Żywności – prof. dr hab. Ryszard ZADERNOWSKI,
  • Ochrona Środowiska i Rybactwo – dr hab. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA, prof. UWM,
  • Prawo i Administracja – dr Jarosław DOBKOWSKI,
  • Teologia – dr hab. Anna ZELLMA.

 

§ 2

Traci moc Decyzja Nr 9 z 25 października 2002 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 11:35
Data aktualizacji:
12.11.2008 11:35
Liczba wyświetleń:
2507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument