Nr 53 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 53

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 października 2008 r.

 

w sprawie nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie.

 

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1, pkt. 11 Statutu Uniwersytetu, w związku z uchwałą Nr 251 Senatu UWM z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Uzbrojenia i Elektroniki, uchwala się co następuje:

§ 1

 

Senat postanawia przeznaczyć nieruchomości po byłym Centrum Szkolenia Służb Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie położonych w obrębie 55 m. Olsztyn, oznaczonych jako działki 15/16 i 15/17, o powierzchni 26,3437 ha nabyte od Agencji Mienia Wojskowego wyłącznie na cele dydaktyczne w szczególności na:

1)    ogród botaniczny,

2)    kompleks sportowy,

3)    obiekty dydaktyczne.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 10:59
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:35
Liczba wyświetleń:
3032
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument