Wersja strony UCHWAŁA Nr 52 Senatu z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego z dnia 12 listopad, 2008 - 10:41

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

UCHWAŁA Nr 52

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 października 2008 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego

 

Działając na podstawie § 35 ust. 4 i 5 oraz § 41 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Informatycznego zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
24.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 10:40
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:40
Liczba wyświetleń:
4404
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument