Nr 50 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

UCHWAŁA Nr 50

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 października 2008 roku

 

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wniosek Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.

2.    Struktura organizacyjna Wydziału stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 50 Senatu UWM

z dnia 24 października 2008 r.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 

 

 

Dziekanat

 

Katedra Anatomii Zwierząt

 

Zakład Histologii i Embriologii

 

Zakład Fizjologii Klinicznej

 

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

 

Zakład Anatomii Patologicznej

 

Katedra Farmakologii i Toksykologii

 

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

 

Katedra Epizootiologii

 

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

 

Zakład Chorób Ptaków

 

Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

 

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

 

Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

 

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 

Zakład Diagnostyki Klinicznej

 

Poliklinika

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2008
Data publikacji:
12.11.2008 10:12
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:45
Liczba wyświetleń:
3712
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument