Wersje strony Nr 49 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.