Nr 45 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 45

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 października 2008 r.

 

 

w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Ze środków pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydziela się środki w wysokości 2000000 zł. (słownie: dwa miliony złotych) jako zwiększenie funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  2. Fundusz założycielski po zwiększeniu wynosi 2100000 zł. (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kwestorowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2008
Data publikacji:
07.11.2008 13:22
Data aktualizacji:
10.09.2014 11:55
Liczba wyświetleń:
2963
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument