Nr 185 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obr. ew. nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 185

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 160, 118, 125, 113 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na zbycie przez Uniwersytet gruntów położonych w Olsztynie:

  • obręb 160, działka nr 2/63 o powierzchni 0,9717 ha /w trakcie procedury podziału/,
  • obręb 118, działki nr 38/13; 38/3; 34/26; 34/28; 34/29; 34/30; 4/5; 4/9; 4/10; 5/66 o powierzchni 14,9202 ha /w trakcie procedury podziału/,
  • obręb 125, działka nr 460 o powierzchni 0,0702 ha,
  • obręb 113, działki nr 168/2; 168/3; 168/4; 168/5; 168/6; 168/7; 168/8; 168/9 o powierzchni 0,4441 ha przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały).

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
18.09.2007 06:58
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:44
Liczba wyświetleń:
3852
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument