Decyzja Nr 7 z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Decyzja Nr 7

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu Studiów, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 99 Senatu UWM w Olsztynie z 30 czerwca 2006 r., stanowi się co następuje:

 

§ 1

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2007/2008, jak w załączniku do niniejszej decyzji.

 

§ 2

Dopuszcza się inne terminy sesji egzaminacyjnych ustalone przez kierownictwa wydziałów dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczną zajęcia dydaktyczne wcześniej niż w październiku 2007 roku.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

_________________________________________

 

Załącznik do Decyzji Nr 7 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 25 maja 2007 roku

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2007/2008 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Semestr

Data

Wydziałowe

inauguracje roku akademickiego

 

28-29.09. 2007 r.

Uczelniana

 inauguracja roku akademickiego

1.10.2007 r. ***/****

semestr zimowy

zajęcia dydaktyczne

2.10.2007 r. – 21.12.2007 r./*

wakacje zimowe

22.12.2007 r. – 2.01.2008 r.

zajęcia dydaktyczne

3.01.2008 r. - 26.01.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa

28.01.2008 r. - 9.02.2008 r.

sesja egzaminacyjna zimowa-poprawkowa

11.02.2008 r. - 16.02.2008 r.

semestr letni

zajęcia dydaktyczne

18.02.2008 r. - 20.03.2008 r.

wakacje wiosenne

21.03.2008 r. - 26.03.2008 r.

zajęcia dydaktyczne

27.03.2008 r. - 6.06.2008 r./**

sesja egzaminacyjna letnia

7.06.2008 r.- 20.06.2008 r.

wakacje, praktyki wakacyjne

23.06.2008 r.- 19.09.2008 r.

sesja egzaminacyjna

jesienna-poprawkowa

1.09.2008 r. - 13.09.2008 r.

 

* w tym: 2.11.2007 r. (piątek) – dzień rektorski

** w tym: 2.05.2008 r. (piątek) – dzień rektorski

*** inauguracje roku akademickiego w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych:

Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku - 5.10.2007 r.

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie - 5.10.2007 r.

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie - 6.10.2007 r.

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne w Pile i Toruniu - wg terminów ustalonych przez Wy-dział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

****    inauguracja roku akademickiego na studiach doktoranckich - 8.10.2007 r.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.05.2007
Data publikacji:
26.09.2007 12:55
Data aktualizacji:
26.09.2007 12:55
Liczba wyświetleń:
3514
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument