Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

tel. +48 89 523-39-77, 89 523-42-45, 89 523-45-04

fax +48 89 523-34-77

http://www.wgigp.uwm.edu.pl

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

ul. Romana Prawocheńskiego 15, pok. 13–17, 10-720 Olsztyn

tel.+48 89 523-39-77, 89 523-42-45, 523-45-04; fax .89 523-34-77;

Kierownik - mgr Anna Rycharska

tel. +48 89 523-45-04

e-mail: anna.rycharska@uwm.edu.pl

 

BIURO DZIEKANA

tel. +48 89 523-45-04, +48 89 524 61 10

fax. +48 89 523-34-77

Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM

e-mail: wgigp.dziekan@uwm.edu.pl

Kierownik - mgr Anna Rycharska

e-mail: anna.rycharska@uwm.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas

e-mail: malgorzata.kulas@uwm.edu.pl

 

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA (COS)

tel.+48 89 523-39-77; fax.+48 89 523-34-77

e-mail: wgigp@uwm.edu.pl; wgigp.cos@uwm.edu.pl;

 

studia stacjonarne

 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia I stopnia

Bożena Stopa

e-mail: bostop@uwm.edu.pl

studia II stopnia

Jolanta Szczepańska

e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl

 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia I stopnia

inż. Elżbieta Siemiątkowska

e-mail: ela.siemiatkowska@uwm.edu.pl

studia II stopnia

Jolanta Szczepańska

e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl

 

studia niestacjonarne

 

KIERUNEK GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia I i II stopnia

mgr Milena Borzymowska

e-mail: milena.borzymowska@uwm.edu.pl

 

KIERUNEK GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia I i II stopnia

Hanna Żak

e-mail: hanna.zak@uwm.edu.pl

 

Pomoc materialna

studia stacjonarne: Jolanta Szczepańska

e-mail: jolanta.szczepanska@uwm.edu.pl

studia niestacjonarne: mgr Milena Borzymowska

e-mail: milena.borzymowska@uwm.edu.pl

studia doktoranckie: mgr Katarzyna Borkowska

e-mail: katarzyna.borkowska@uwm.edu.pl

 

CENTRUM NAUKI I KSZTAŁCENIA (CNiK)

tel. +48 89 523 42 45; fax.+48 89 523-34-77

e-mail: wgigp@uwm.edu.pl; wgigp.cnik@uwm.edu.pl

 

Nauka, współpraca, studia doktoranckie, procedura dyplomowania

mgr Katarzyna Borkowska

e-mail: katarzyna.borkowska@uwm.edu.pl

 

Kształcenie i rozwój, ankietyzacja pracowników, procedura dyplomowania

lic. Marzana Dadasiewicz

e-mail: marzena.dadasiewicz@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wytworzył:
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.06.2007
Data publikacji:
05.10.2007 12:35
Data aktualizacji:
14.01.2015 13:53
Liczba wyświetleń:
14973
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument