UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

Nr 34/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku zmieniająca Decyzję Nr 29/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego w projekcie „Budowa i Wyposaż

Decyzja Nr 34/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego»