Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

Strona została usunięta dnia: 13 grudzień, 2010 - 12:30

Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1, 05, 303, 304 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-38-35, 524-52-29, 523-43-87,

523-45-09, 523-32-87; 524-51-51, 523-34-23

tel./fax (089)523-34-23 

e-mail: bkss@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0500; kod finansowy: 9005

 

Kierownik

mgr inż. Irena Kozłowska

tel. +4889 523-43-35

Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

1)     prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,

2)     promocja oferty kształcenia,

3)     realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,

4)     koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5)     koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu ustalania świadczeń pomocy socjalnej dla studentów i doktorantów oraz redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

6)     realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7)     prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8)     opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,

9)     formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

10) obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11) udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

 

Sekcja ds. Studiów i Studentów

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 1 i 05, 10-719 Olsztyn

tel./fax +4889 523-43-87  

kod ewidencji korespondencji: 90-0501; kod finansowy: 9005  

Kierownik

inż. Elżbieta Łożyńska

tel. +4889 523-43-87

Specjaliści

mgr inż. Dorota Koryzno (089)523-45-09

mgr Paweł Łojewski (089)523-38-35

inż. Krystyna Mitukiewicz-Sodel (089)523-34-23

Leokadia Sadłowska (089)523-43-87

mgr Agnieszka Zdanowska (089) 524-51-51

Samodzielni referenci

mgr Anna Malinowska (089)523-43-87  

Starsi referenci

mgr inż. Magdalena Czaplicka (089)523-43-87

mgr inż. Sylwia Gawrycka (089)523-45-09 , (089) 524-51-51

mgr Agnieszka Kupper (089)524-52-29

Lucyna Sokołowska (089)523-34-23

 

 Do obowiązków Sekcji ds. Studiów i Studentów należy:

1)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów,

2)     koordynuje prace związane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)     koordynuje sprawy związane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)     przyjmuje i prowadzi sprawy wynikające ze skarg studentów,

5)     opracowuje założenia i wnioski dotyczące ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrolę jej realizacji,

6)     prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,

7)     uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,

8)     prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,

9)     kontroluje we wszystkich jednostkach realizację planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,

10) rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,

11) prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

ul. Bartosza Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

tel. +4889 527-92-12, 523-62-44; fax 527-20-50;

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl 

kod ewidencji korespondencji: 90-0504; kod finansowy: 504-9005-1202

Kierownik

mgr Dorota Opolska

tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Specjalista

mgr Mirosław Marszelewski tel. +4889 527-92-12, 524-62-44

Do obowiązków Sekcji ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów należy:

1)     prowadzi zbiór informacji o absolwentach,

2)     prowadzi poradnictwo zawodowe,

3)     organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4)     tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,

5)     udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,

6)     promuje Uniwersytet wśród kandydatów na studentów oraz firm,

7)     organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,

8)     organizuje sesje rekrutacyjne,

9)     prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,

10) prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców,

11) prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-32-87; 523-33-60; fax: 523-34-23 

e-mail: grygo@uwm.edu.pl 

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005

Specjalista

mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo (089)523-32-87

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Doktoranckich należy:

1)     koordynuje zadania:

a)     związane z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b)     dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich,

2)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich,

3)     prowadzi ewidencję studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach,

4)     nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej studentów studiów doktoranckich,

5)     prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-719 Olsztyn

tel. +4889 523-33-12; 523-33-60; fax: 523-34-23 

e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0505; kod finansowy: 9005 

Specjalista

mgr Joanna Podgródna (089)523-33-12, 523-33-60

Do obowiązków Stanowiska ds. Studiów Podyplomowych należy:

1)     koordynuje zadania:

a)     związane z rekrutacją kandydatów na studia podyplomowe,

b)     dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów podyplomowych,

2)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów podyplomowych, w tym poradnictwo w zakresie powoływania, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych,

3)     prowadzi ewidencję studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach,

4)     prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.07.2007
Data publikacji:
02.10.2007 09:55
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:30
Liczba wyświetleń:
26669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument