Dział Zabezpieczenia Logistycznego

 
DZIAŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
ul. Słoneczna 52, 10 - 710 Olsztyn
fax 89 524 03 50
 
 
p.o. kierownika
mgr Ussowicz Adam
tel. 89 523 34 04, 89 523 38 04;
tel. kom. +48 661 250 842
 
 
Specjalista 
Elżbieta Sikora
tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65
tel. kom. +48 601 694 305
 
 
Starszy referent
mgr Jarosław Bućwiło
tel. 89  523 33 61, 89 524 02 29;
tel. kom. +48 728 330 300
 
Starszy referent
mgr inż. Marcin Dominiak
tel. 89 523 33 15; 89 523 49 65
tel. kom. +48 728 330 000
 
Referent
Stanisław Kleczkowski
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
tel. kom. +48 784 031 112
 
Referent
mgr Jarosław Szempliński
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
tel. kom. +48 782 999 009

 

DZIAŁ ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

1)  zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materiały stosownie do zgłoszonego przez
    te jednostki zapotrzebowania,
2)  uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych
    Uniwersytetu,
3)  składa zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,
4)  prowadzi rozliczenia dostaw towarów i usług,
5)  uczestniczy w odbiorach ilościowo-jakościowych zakupionych towarów,
6)  prowadzi postępowania reklamacyjne,
7)  udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych możliwościach
    zaopatrzeniowych na rynku krajowym,
8)  sporządza protokoły przyjęcia środków trwałych do użytkowania (OT),
9)  prowadzi ewidencję aparatury,
10) prowadzi postępowanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,
11) prowadzi magazyn materiałów z odzysku zgodnie z odrębnymi przepisami,
12) organizuje i prowadzi działalność transportową na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych
     Uniwersytetu,
13) przeprowadza procedurę w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego
     oraz wyposażenia warsztatu naprawczego zgodnie z obowiązującymi zasadami,
14) realizuje obsługę transportową w ramach posiadanych środków transportu,
15) nadzoruje wykorzystanie środków transportu,
16) prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zużycia paliwa oraz kontroluje eksploatację pojazdów
     i sprzętu,
17) opracowuje cennik opłat za świadczone usługi transportowe,
18) fakturuje sprzedaż usług transportowych,
19) udziela informacji o możliwościach wynajmowania środków transportu poza Uniwersytetem,
20) prowadzi sprawy związane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprzętu
     specjalistycznego,
21) ubezpiecza środki transportu Uniwersytetu,
22) prowadzi postępowanie związane z wycofaniem z eksploatacji środków transportu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Zabezpieczenia Logistycznego
Wytworzył:
mgr Adam Ussowicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.09.2020
Data publikacji:
01.10.2007 13:07
Data aktualizacji:
21.09.2020 07:21
Liczba wyświetleń:
38760
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument