Biuro ds. Nauki

 

Biuro ds. Nauki
ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 200 i 206, 207
10-719 Olsztyn
tel: 89 523-35-52, 
89 523-37-16,   89 523-38-20,   89 524-54-65
bn@uwm.edu.pl

 

Kierownik
mgr inż. Anna Smoczyńska
tel. 89 523-35-52; 662 026 034

 

Specjaliści
dr inż. Anna Zalecka
tel. 89 523-38-20
 
dr Anna Katarzyna Zalewska
tel. 89 523-37-16
 
mgr inż. Jolanta Dydykało
tel. 89 523-38-20
 
dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra
tel. 89 524-54-65
joanna.bondaruk@uwm.edu.pl
 
Starsi referenci
mgr inż. Katarzyna Michalonek
tel. 89 523-37-16
 
Referenci
dr inż. Justyna Błażejak-Grabowska
tel. 89 524-54-65
 
Agnieszka Foks
tel. 89 524-55-65
 
Do zadań Biura ds. Nauki należy:
1) wsparcie pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu przy przygotowywaniu wniosków,
    późniejszej realizacji, a także rozliczaniu pozyskanych środków z zakresu:
      a) projektów badawczych krajowych finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR,
      b) programów lub przedsięwzięć określanych przez właściwego ministra oraz inne instytucje
          działające na rzecz nauki,
      c) dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub specjalnej
          infrastruktury informatycznej,
      d) inwestycji aparaturowych,
2) przygotowanie poszczególnych dyscyplin naukowych do ewaluacji jakości działalności naukowej,
    koordynowanie pracą, przygotowywanie niezbędnych materiałów i informacji,
3) przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań i statystyk z zakresu działalności
    badawczej Uniwersytetu,
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników
    i doktorantów z tytułu aktywności w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
5) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-
    badawczej,
6) prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych projektów badawczych,
7) obsługa administracyjna oraz prowadzenie bazy danych konferencji i sympozjów naukowych
    organizowanych przez Uniwersytet,
8) prowadzenie działalności informacyjnej na temat konkursów na projekty badawcze, organizowanie
    stałych lub doraźnych konsultacji, szkoleń na zlecenie jednostek Uniwersytetu,
9) obsługa systemu POL-on w zakresie projektów badawczych administrowanych przez Biuro,
10) prowadzenie działalności upowszechniającej naukę w Uniwersytecie, koordynowanie organizacji
     wykładów otwartych, festiwali nauki, pozyskiwanie środków finansowych na ten cel spoza
     budżetu Uczelni,
11) prowadzenie obsługi administracyjnej Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej.
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
Wytworzył:
mgr inż. Anna Smoczyńska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:39
Data aktualizacji:
02.03.2020 10:37
Liczba wyświetleń:
44087
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument