Rzecznik Patentowy

 

 

Rzecznik Patentowy

ul. Jana Heweliusza 12, pok. 11, 10-724 Olsztyn

tel./fax +4889 523-32-23;

e-mail: izaran@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/rzecznikpatentowy/

 

Rzecznik patentowy

inż. Izabella Raniszewska

tel. +4889 523-32-23


przydatne linki:

 

Przewodniki „Własność intelektualna - narzędzie biznesowe dla MSP dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego, meblarskiego, obuwniczego oraz skórzanego

http://www.uprp.pl/Polski/Wiadomosci+i+ogloszenia/Aktualnosci/Przewodniki+dla+przemysłu.htm

 

Podręcznik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim i międzynarodowym

http://www.uprp.pl/rozne/nowe_poradniki/poradnik_wynalazcy.pdf


Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - www.uprp.pl
Europejski Urząd Patentowy - www.european-patent-office.org
Baza Patentowa Esp@cenet - www.ep.espacenet.com
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - www.uprp.pl
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej - www.wipo.org

 

Rzecznik Patentowy:

1)     występuje w imieniu Uniwersytetu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych,

2)     przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod względem formalnoprawnym za sporządzanie umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz ich ewidencjonowanie i udostępnianie,

3)     prowadzi analizy rozliczeń z licencjobiorcami i jednostkami wdrażającymi,

4) prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagających,

5)   przygotowuje dokumentację wynalazków i wzorów użytkowych do zgłoszenia za granicę,

6)  udziela niezbędnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)     prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urzędu Patentowego RP oraz udziela informacji odnośnie sposobu korzystania ze zbiorów Urzędu Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i światowej,

8)     prowadzi szeroko pojętą informację patentową,

9)    prowadzi badania w zakresie stanu techniki i zdolności patentowej,

10) bierze udział w posiedzeniach Komisji ds Własności Intelektualnej UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Rzecznik Patentowy
Wytworzył:
inż. Izabella Raniszewska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.07.2007
Data publikacji:
19.09.2007 07:20
Data aktualizacji:
14.06.2013 09:29
Liczba wyświetleń:
12915
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument